Hush Koko

Hush_Koko
Hush_Koko

Contribution in Hush Warsaw fashion trade show, 2013 &reddot; Designer: Bogna Rząd &reddot; Photo: Tomek Jankowski &reddot; Model: Iza Beń